Reševanje iz dvigal
     


  Storitve

 
Dvigala se uporabljajo v vsakdanjem
  življenju v stanovanjskih, poslovnih in drugih 
  stavbah za prevoz oseb in tovora. Zgodi se,
  da pride do napake-okvare in posledično
  nenadne ustavitve dvigal, osebe pa ostanejo  
  ujete v dvigalu.

  Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS št.  
  83/07) v 21. členu opredeljuje odgovornost
  lastnika za varno uporabo, vzdrževanje in  
  delovanje dvigala v skladu z navodili monterja
  dvigala. Do 25.oktobra 2008 mora imeti vsako
  dvigalo vgrajen alarmni klicni sistem z
  možnostjo stalne dvosmerne povezave z *
  mestom za reševanje oseb iz dvigala.

  * mesto za reševanje oseb iz dvigala =
  varnostno nadzorni center = VNC

  Reševanje oseb ujetih v dvigalu je  
  opredeljeno v 26. členu pravilnika. Reševalec
  oseb iz dvigala je usposobljena pravna oseba
  ali samostojni podjetnik, ki v imenu lastnika
  skrbi za reševanje oseb iz dvigala.

  Družba Xastor Security Slovenija nudi celovito
  izvedbo alarmnega sistema za nadzor oseb 
  v  dvigalu. V skladu s SIST BS 5979:2005
  imamo certificirani varnostno nadzorni
  center, za katerega imamo prvi v Sloveniji
  pridobljen tudi certifikat ISO 9001:2000.
  Našim naročnikom smo dosegljivi 24 ur na
  dan vse dni v letu.

  V letu 2007 smo v našo dejavnost vključili
  tudi storitev VGRADNJE ALARMNIH
  VARNOSTNIH   KLICNIH SISTEMOV in storitev
  REŠEVANJA IZ DVIGAL. Na voljo so vam naši
  izkušeni tehniki in usposobljeni reševalci za
  posredovanje v primeru okvare in zastoja
  dvigala.

  Se priporočamo
  XASTOR Security Slovenija
  Enota Reševanje
  brezplačni infotel: 080 1111

  Nazaj na prvo stran


   
zakonodaja | kontakt  
 prva stran | storitve | o sistemu | cenik |